Tietoisuusjohtaminen

Tietoisuusjohtaja ottaa asiat asioina


 

 

 

 

Tietoisuusjohtaja ei ota itseään niin henkilökohtaisesti

Yksinkertaistettuna tietoisuus on ei-henkilökohtainen suhde sekä itseemme että kaikkeen ympärillämme, ajatus siitä, että kaikki on vain eri tavoin tihentynyttä energiaa ja sinällään neutraalia, ennen kuin itse annamme sille jonkin määreen. Asiat ja ominaisuudet elämässä eivät erityisesti kuulu kenellekään, eivät ole kenenkään tai minkään tietyn tahon ’omia’ tai ominaisuuksia, ei kenenkään syytä, eikä todella henkilökohtaiseksi tarkoitettu. Asiat vain ovat. Tietoisuus on.

Tietoisuusjohtaja

Mitä tietoisuus on?

Tietoisuus tässä tarkoittaa kaikkea sitä mihin huomiomme on kiinnittynyt ja kaikkea sitä mihin systeemimme on kiinnittänyt ”tämä on osa minua”, ”tämä olen minä” tai ”tällainen on minä” -leiman. Tietoisuutemme voi kiinnittyä asioihin niin, että huomaamme tiedostavamme sekä tiedostamattamme, aistijärjestelmämme, systeemimme kautta.

Asta Raamin kirjoittaman tuoreen väitöskirjan Intuition Unleashed mukaan tiedostamattoman mielemme osuus ympäristömme huomioimisessa on huomattava: tietoinen mielemme pystyy käsittelemään noin 40-50 bittiä tietoa sekunnissa, tiedostamaton mielemme joidenkin tutkimusten mukaan taas 11 miljardia bittiä sekunnissa, joista 10 miljardia bittiä tulee tietoisuuteemme näköaistimme kautta (2015, 42).

Auttaa päästämään irti

Takerrumme usein huomaamattamme asioihin, jotka kuluttavat voimavarojamme. Esimerkiksi viha tai pelko sitovat energiaamme vahvasti tunteen kohteeseen tai itse tunteeseen.

Kun kykenemme päästämään irti jonkin asian henkilökohtaisesta luonteesta,
vapautuu energiaa ja avautuu uusia, ehkä laajempia näkökulmia
tai voimavaroja vienyt asia yksinkertaisesti lakkaa vaivaamasta
ja on mahdollista siirtyä eteenpäin.

Avartaa ajattelua, helpottaa muutosta

Tietoisuusjohtamisen käytännön apuvälineenä toimivat harjoitukset, menetelmä, ovat ikään kuin tietoisuuden jakelujärjestelmä. Jos olemme sulkeneet jotain oman kokemuspiirimme ulkopuolelle tai sisäpuolelle, harjoitukset avaavat sisäiset ovemme. Virtaavuus ja muutos mahdollistuvat lähes itsestään. Asiat saavat tulla ja mennä.

Tietoisuusjohtaminen auttaa avartamaan ajatteluamme,
käsitystämme itsestämme ja muista sekä vapauttaa meitä häiritsevistä
ajattelutavoista, tunteista, käytösmalleista, leimoista ja muoteista,
jotka olemme omineet usein jopa tietämättämme.
Tietoisuusjohtaminen avartaa kokemustamme elämästä myös fyysisesti.
Se auttaa päästämään kokemuspiiriimme mukavammat asiat.