Vuorovaikutusvalmennukset


Tietoisuusjohtaminen synnyttää kestävän kehityksen vuorovaikutusta Kadet_yhteistyo

Jotta yritys saavuttaisi tavoitteensa, on koko organisaation viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oltava kunnossa. Jokaisen työntekijän on hyvä tuntea oma sanallinen ja sanaton viestintätyylinsä ja osata lukea muiden viestejä.

Monta hankalaa välienselvittelyä vältetään, kun ymmärretään kuinka viestinnän ilmapiiriin voi itse vaikuttaa. Yhteistyö helpottuu ja työyhteisön tekemisen vire muuttuu positiivisemmaksi.

Koulutus soveltuu johdolle, esimiehille ja koko henkilöstölle

Kestävän kehityksen vuorovaikutuskoulutus antaa valmiudet

  • Tietoisuusjohtamisen vuorovaikutustaitoihin
  • Tietoisuusjohtamisen syventäviin läsnäolotaitoihin
  • Oman itsen ja muiden parempaan ymmärtämiseen, merkitysmaantieteen ja erottelutyylien oppimiseen ja hyödyntämiseen
  • Potentiaalin, lahjakkuuksien sekä erilaisuuden hyödyntämiseen työssä ja vaihtuvissa työryhmissä

Tietoisuusjohtamisen vuorovaikutuskoulutus antaa uusia näköaloja työssä jaksamiseen, itse työhön, luovien ratkaisumallien löytämiseen, sekä työyhteisön hyvinvointiin. Se auttaa jokaista yksilöä toimimaan työssä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietoisuusjohtamisen vuorovaikutuskoulutus auttaa myös avaamaan aiemmissa vuorovaikutustilanteissa syntyneitä jumeja. Työyhteisöt oppivat toimimaan rakentavalla tavalla. Joskus yksilöt uskovat suojelevansa omaa asemaansa tyrmäämällä muiden näkemyksiä tai hidastamalla hankkeiden etenemistä. Avoin ja rehellinen vuorovaikutus lisää luottamusta ja avoimuutta sekä edesauttaa yhteisten päämäärien luomista ja niihin yhdessä pyrkimistä.

Toista ihmistä ei voi muuttaa, mutta jokainen meistä voi muuttaa omaa tapaansa reagoida ja viestiä, ja se onkin paras tapa vaikuttaa muiden ihmisten käyttäytymiseen. Tämä on taito, jota voi oppia ja opettaa.

Räätälöimme vuorovaikutusvalmennuksemme asiakkaidemme tarpeisiin. Koulutuksen sisällön laajuudesta riippuen ne ovat tyypillisesti 0,5-2 työpäivän mittaisia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!