Asiakkaiden kokemukset


  Mitä hyötyjä Tietoisuusjohtamiseta on saatu?

Jokainen on oman tietoisuutensa tekijä. Tietoisuusjohtamisen konsepti koostuu ketteristä harjoituksista, jotka auttavat meitä voimaan hyvin ja onnistumaan työssämme.

Tietoisuusjohtaminen auttaa päästämään irti kuluttavista ajattelutavoista ja käytösmalleista. Se lisää virtaa. Alueita, joilla Tietoisuusjohtamisesta on todettu olevan apua:

  • ajankäytön hallinnan haasteissa
  • itsen ja oman työn johtamisessa
  • urasuunnittelussa, kehitysohjelmissa
  • vuorovaikutustilanteissa
  • kiireen ja paineen alla työskentelyssä
  • vaihtoehtojen löytämisessä, luovassa työssä
  • olennaiseen keskittymisessä
  • konfliktitilanteiden ratkaisemisessa
  • kun ollaan jumissa, eivätkä hommat etene…

 

 Asiakkaamme kertovat itse hyödyistä, joita Tietoisuusjohtaminen toi

 

”Tietoisuusjohtamisen valmennus auttoi minua ymmärtämään, että oma mieli on johtajan tärkein työkalu. Valmennuksessa pääsin Marjan avulla paremmin kiinni omiin motiiveihini ja merkityksiin urapolullani ja löysin pitkään hukassa olleen oman tahtoni! Valmennuksessa käytetyt menetelmät soveltuvat mainiosti solmukohtien käsittelyyn jatkossakin – itsenäisesti, työyhteisössä ja miksei kotielämässäkin. Kiitos Marja tärkeimmän työvälineeni ”vuosihuollosta” ja uusien tarjoamisesta!” – Naisjohtaja, terveyspalveluala

 

”Päivä- ja viikkoaikatuluttaminen yksityisyrittäjänä on toisinaan haastavaa. Pari Tietoisuusjohtamisen treeniä auttoi jäsentämään toimintaa pidemmällä aikajänteellä. Oivalsin asioiden syy-seuraussuhteita laajemmin ja onnistuin päästämään irti tietämättäni mukana kuljettamistani rajoittavista uskomuksista sekä toimintamalleista. Työn aikataulullinen ja sisällöllinen kokonaiskuva on nyt selkeämpi ja tuntuu kevyemmältä hallita. Ideoita pulppuaa!” -Jenni Levävaara, Flow Wellness

 

”Tietoisuujohtaminen oli jo terminä kiinnostava ja odotin Marjan sessioita innolla. Enkä pettynyt. Sain huomattavasti struktuuria ja apua työurani muutoskohdassa. Jälkikäteen katsottuna A-suunnitelma ei ”vielä” toteutunut mutta sitä parempi B-suunnitelma toteutui! Harjoitukset toivat huomattavasti itseluottamusta siihen, kuinka urani jatko on omissä käsissäni ja harjoitukset loivat selkeän rakenteen missä järjestyksessä asioita kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Turvallisuuden tunne ja tietoisuus itsestä ja ympäristössä olevista asioista lisääntyi. Itsensä johtaminen tuntuu nyt helpommalta ja loogiselta.” -Myyntijohtaja, hyvinvointiala

 

”Marjan valmennus sai minut pysähtymään ja ajattelemaan asioita syvällisemmin, vanhat itseluottamustani rasittaneet uskomukset murtuivat. Usko omaan osaamiseeni on palautunut ja huomaan motivoituvani töistä jälleen alkuaikojen tapaan.” –Jarmo Poukkula, myyntipäällikkö, Lumon Suomi

 

”Tämän lauseen ympärille on hyvä vetää yhteen oma kokemukseni Tietoisuusjohtamisen ohjauksesta saamastani opista: Osaan, minuun uskotaan ja minut on valittu uuteen työtehtävääni, koska tulen onnistumaan työssäni.

Ohjauksessa nousi esiin luottamus omasta osaamisesta ja itselle tärkeistä asioista. Olen ylpeä omasta osaamisesta ja minulla on hyvä olo niin kotona kuin työelämässä. Se erittäin tärkeää ja pitämällä nämä tunteet mukana tulen onnistumaan.” -Joni Lappalainen, kiinteistöpäällikkö, Nuorisosäätiö

 

”Tapaamisen teemana oli ajanhallinta ja uneton johtaja. …Pystyin mallintamaan arjen sisällön ja tavoitteet aivan uudesta perspektiivistä. …Oliko tiedolla vaikutusta? Uskomaton vaikutus: välittömästi päätöksen tehtyä uniongelmat ovat hävinneet!” –Johtaja, kiinteistösijoitusala

 

”Marja Koivisto on osaava, oivaltava sekä kokenut kouluttaja ja valmentaja. Tietoisuusjohtaminen oli meille uutta, mielenkiintoista ja tuloksekasta. Lähtökohtamme oli se, että haimme selkeyttävää sparrausta tuotekehitykseemme. Marjan kyky huomioida meidän persooniemme sekä liiketoimintamme erityistarpeet oli ilmiömäinen. Kolmen valmennuskerran jälkeen voimme todeta, että Marjan valmennus johti konkreettisiin ja mitattaviin hyötyihin liiketoiminnassamme. Ja juurikin tästä syystä Marjan opettama Tietoisuusjohtaminen on jäänyt elämään arkeemme.” –Kaarina Järveläinen ja Anne Ojanen, Human Capital Finland Oy

 

”Sain Marjalta kolmen kerran session Tietoisuusjohtamisen ohjausta. Jo tuo auttoi minua vahvistamaan omaa ajatteluani ja päästämään irti turhista negaatioista. Tämä on yksi helmi oman ajatteluni vahvistamisen pitkässä helminauhassa. Suosittelen lämpimästi tätä työskentelytapaa kenelle tahansa, joka haluaa kehittää omaa ajatteluaan.” Pieti Poikola, valmentaja, Tampereen Pyrintö

 

Asiakkaiden kokemuksia koulutuksista

Ihana kurssi, mieltä avartava, iloa antava.
Anita

Kiitos mielen ja tietoisuuden räjäyttävästä kurssista.
Mirja

Erittäin hyvä ja selkeä kurssi. Mahtava!
Annette

Selkeä. Sopiva aikataulu, hyvin ohjattu. Sopivan rauhallinen, mutta täynnä asiaa. Kaikki tarvittava, ei ylimääräistä. Kiitos.
Virpi

Olen tiedostanut entistä paremmin, että on hyvä olla läsnä hetkessä…
Sari