Tietoisuustyöskentely

Tietoisuusjohtaminen on tätä päivää


TietoisuustyöskentelyVeli-Matti Toivonen ja Marja Koivisto ovat tutkineet kirjassaan ITSEstään (2010) työn muuttumista ja muutoksen aiheuttamia vaikutuksia siihen mitkä ominaisuudet muuttuvat merkityksellisimmiksi työssä menestymisen kannalta. Työn muututtua yhä enemmän lihasvoimaan perustuvasta suorittamisesta korvien väliin ja aineelliseen tehdastuotantoon perustuvasta työstä aineettomaan työhön, kiinteistä rakenteista alati vaihtuviin projekteihin ja kokoonpanoihin, stabiilista ja varmasta kaaokseen ja epävarmuuteen, on työssä pärjäämisen mallikin muuttunut.

Ihmissuhdetaidot ratkaisevat

Ennen merkitystä oli tiedolla ja tutkinnoilla, nyt merkitystä on sillä, että kykenee toimimaan joustavasti muuttuvissa ympäristöissä ja erilaisten ihmisten kanssa. Enää merkitystä ei niinkään ole sillä kuinka paljon tiedämme, vaan kuinka hyvin selviämme ihmissuhdetaitojemme, kommunikaatiotaitojemme ja ’onnellisuustaitojemme’ osalta, kuinka pärjäämme työelämässä innostavina ja kaikkien kanssa toimeen tulevina johtajina, jotka ovat haluttuja usein vaihtuvissa kokoonpanoissa ja projekteissa. (2010, 13-22.)

Uudenlaiset vaatimukset työssä ovat synnyttäneet uudenlaisia palveluita, kokonaisen joukon valmennus-, mentorointi-, ynnä muita itsekehityksen syväluotaavia polkuja ja väyliä. Eletään myös erilaisten menetelmien runsauden aikaa. Itsekehityksestä on tullut osa muotia. On jopa trendikästä tuntea uusimmat menetelmät, niksit ja konstit. Olen työskennellyt henkilökohtaisen hyvinvoinnin alueella vuodesta 2003 ja olen itsekin opiskellut useampia menetelmiä sekä toimin joidenkin kouluttajana.

Tirkistysreiän kokoinen perspektiivi

Uskon yksinkertaisuuteen ja jokaisen ihmisen omaan äärettömään viisauteen. Nykyisen kokemukseni valossa minulla ei henkilökohtaisesti ole kenellekään mitään opetettavaa, voin vain toimia välittäjänä, avustajana siinä, että jokainen löytää oman viisautensa lähteille ja oppii ammentamaan omasta viisaudestaan. Eräs ystävä sanoi, että kuinka kellään toisella voisikaan olla viisautta annettavaksi kenellekään muulle? Meillä on parhaimmillaankin toisen ihmisen elämään pienen tirkistysreiän kokoinen perspektiivi, lukuun ottamatta ehkä lapsiamme. Sellaisesta näkökulmasta käsin ei jaella kaiken kattavia viisauksia.

Kaikki on energiaa

Tietoisuusjohtamisen idea, ajatus siitä, että kaikki on vain energiaa,
mikä on yleisesti tunnettu tosiasia, tuo moneen tilanteeseen lempeämmän ja helpomman suhteen.
Tietoisuusjohtaminen avaa meille henkilökohtaisesti uusia ulottuvuuksia ihmissuhdetaitojemme,
ihmisenä olemisen taitojemme sekä Marja-Riitta Ollilaa lainaten,
kasvavan sovinnollisuutemme,
suhteen (2010, 170).

Tietoisuusjohtaminen sallii meille sekä taidollisen, tiedollisen että ihmisenä kehittymisen nopean ja pehmeän polun. Kuten energiakin voi hetkessä muuttaa muotoaan, voi tietoisuutemme erilaisten asioiden suhteen muuttua verrattain nopeasti. Tietoisuusjohtamisen perusteet on helppo oppia vaikkapa Non Personal Awareness -harjoitusten avulla. Olen käytännössä kerta toisensa jälkeen saanut todeta coachattavieni, kurssilaisten, ystävieni, läheisteni sekä itseni kohdalla harjoituksen nopeat ja lempeät vaikutukset. Jumissa oleva tietoisuus avautuu. Vaikutus on sama, kuin avaisi ovet. Jos tuulee, tuntee virtauksen, jos on tyyntä, ei edes huomaa, että ovet ovat auki.

Siinä missä vaikkapa Mindfulness tarjoaa hyvinvoinnin ja stressinhallinnan tueksi läsnä olevaa tietoisuutta ja eri menetelmistä poimittuja harjoituksia tai tunnetyöskentely tuo laajempaa itsetuntemusta ja vapautumista vanhoista emotionaalisista painolasteista, tuo tietoisuusjohtaminen myös laajenevan ja sallivamman suhteen sekä itseemme että kaikkeen siihen mihin olemme jonkinlaisessa suhteessa.