Uusille urille

Työminä tutuksi – kahden uran välisestä suosta kantavalle maalle


Asiat voivat edetä yllättävällä tavalla, kun onnistuu löytämään omaa työminää rajoittavan sisäisen esteen. Rajoittava tietoisuus voi löytyä nopeasti ja korjaava vaikutus voi siirtyä ajattelun tasolle arkeen saman tien:

Olin kuunnellut valmennettavani Jonin työhön liittyvää problematiikkaa. Puheessa toistui usein animaatio, viite siitä, että syvempi ongelma oli jossain muualla, kuin aiheissa, joita hän kuvasi ongelmiksi: keskittyäkö tähän vai tuohon. Nykyisellään missään ei oikein syntynyt huipputulosta, eikä missään ollut oikein hyvä olla.

Uusille urille

Teimme muutamia harjoituksia noin puolen tunnin ajan. Tartuin sanoihin, jotka jollain lailla särähtivät havainnointikentässä. Jotkut tekemistämme tietoisuusharjoituksista ilmenivät valmennettavan kehossa erilaisina tuntemuksina, toiset olivat lähes huomaamattomia sekä ajatus- että fyysisellä tasolla. Osa harjoituksista nosti pintaan jotain oivalluksia. Kävi ilmi, että suurin kipukohta olikin tapaturman vuoksi katkennut urheilijan ura. Surutyö unelma-ammatin vastentahtoisesta lopettamisesta oli jäänyt kesken.

Muutos siirtyy arkeen huomaamatta

Kuuntelin Jonia kuukausi keskustelumme jälkeen. Työhön liittyvissä keskusteluissa ilmeni normaaleja liiketoiminnan haasteisiin liittyviä ajatuksia, mutta aiempaa levottomuutta ja kipuilua en enää kuullut. Keskustelimme uudelleen kaksi kuukautta tapahtuman jälkeen. Joni itse kommentoi tuntemuksiaan seuraavasti: ”Minulla on nyt jonkinlainen rauha tässä. Luotan siihen, että asiat ratkeavat omalla painollaan sopivaan suuntaan ja kaikki sujuu aikanaan parhain päin. Minulla on uudenlainen luottamus olemisessani ja tekemisessäni.”

Vanhan kaipaus ei ollut enää Jonin työminää hallitseva piirre. Tilalla oli tätä hetkeä elävä oman alansa ammattilainen, joka luottaa tulevaisuuteen. Levollisuus oli lisääntynyt huomattavasti vaikka työtilanne sinällään ei ollut kovin toisenlainen kuin pari kuukautta aiemmin.

Tietoisuuden muuttumisen luomaa uutta todellisuutta on toisinaan vaikea edes havaita, ellei siihen palata erikseen jälkikäteen. Jonikaan ei ollut muutoksia aktiivisesti miettinyt, mutta pystyi selkeästi tunnistamaan ne, kun palasimme aiheeseen.